Vitajte v ProScholaris

2 % z daní

proscholaris proscholaris | 6. marca 2023

Dovoľujeme si poprosiť zamestnancov, žiakov, rodičov a sympatizantov našej školy

o poukázanie 2 % dane za rok 2022 pre rozvoj školy prostredníctvom

Občianskeho združenia Maják pri SSOŠ Pro scholaris,

registrovaného na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-37561-2.

Číslo bankového účtu OZ Maják pri SSOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina -Bytčica, IČO: 42217806:

SK53 0200 0000 0043 6652 6355

Prosíme o identifikáciu Vašej platby priamo na daňovom priznaní alebo na tlačive Vyhlásenia o poukázaní 2 % dane za rok 2022.

2 % dane za rok 2022.

Ďakujeme!!!