Vitajte v ProScholaris

Kontakt

Kontaktné a fakturačné údaje – škola

sekretariát: +421 903 740 530, sekretariat@soaza.sk

riaditeľ: +421 902 930 201, riaditel@soaza.sk

zástupcovia riaditeľa: +421 903 740 530, dobes@soaza.sk, ivana.kopaskova@soaza.sk

výchovný poradca: +421 905 126 806,

Inkluzívny tím:

školský špeciálny pedagóg: Mgr. Silvia Mohlerová – t.č. 0918/236 507, email: mohlerova@soaza.sk
školský psychológ: Mgr. Zuzana Dvorská – t.č. 0910/410 099, zuu.dvorska@gmail.com
pedagogickí asistenti: Ivana Jančíková, Bc. Andrea Ondrušková, Mgr. Anna Paukovčeková.

ekonómka: +421 910 366 677, ekonomicke@soaza.sk

 

Súkromná SOŠ Pro scholaris

Hlavná 2
010 09 Žilina – Bytčica

  • bankové spojenie: VÚB, a.s.
  • č.účtu: SK47 0200 0000 0026 3079 9151
  • BIC: SUBASKBX
  • IČO: 36137430
  • DIČ: 2022866824
  • kód školy: 036137430

Stravné:

od 8.10.2019 č. účtu, kde sa posielajú výhradne platby za stravné: 

SK39 0200 0000 0041 9072 5456 – žiaci budú na tento účet platiť iba za stravné lístky žiakov, nie školné!

 

Kontaktné a fakturačné údaje – kurzy

tel: +421 910 592 969

mail: projekty@soaza.sk

Pro scholaris: Matičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca

IČO: 42224187
DIČ: 2023655854
IBAN: SK44 8370 0000 0062 1104 8829

TriedaVariabilné symbolyODBOR
1. AO212211Obchodná akadémia
1. AC212221Cestovný ruch
1. ISS212231Informačné systémy
2. AO212212Obchodná akadémia
2. AC212222Cestovný ruch
2. ISS212232Informačné systémy
3. AO212213Obchodná akadémia
3. AC212223Cestovný ruch
3. ISS212233Informačné systémy
4. AO212214Obchodná akadémia
4. AC212224Cestovný ruch
4. ISS212234Informačné systémy