Vitajte v ProScholaris

Kontakt

Kontaktné a fakturačné údaje – škola

sekretariát: +421 903 740 530, sekretariat@soaza.sk

riaditeľ: +421 902 930 201, riaditel@soaza.sk

zástupcovia riaditeľa: +421 903 740 530, dobes@soaza.sk, ivana.kopaskova@soaza.sk

výchovný poradca: +421 905 126 806,

Školský podporný tím :

školský špeciálny pedagóg: Mgr. Michaela Papučíková, m.papucikova@gmail.com
školský psychológ: Mgr. Zuzana Dvorská – t. č. 0910/410 099, zuu.dvorska@gmail.com
pedagogickí asistenti: Ivana Jančíková, Mgr. Anna Paukovčeková, Ing. Eva Ščerbáková, PhD.

ekonómka: Ing. Martina Zborovančíková+421 911 121 622, ekonomicke@soaza.sk

 

Súkromná SOŠ Pro scholaris

Hlavná 2
010 09 Žilina – Bytčica

  • bankové spojenie: VÚB, a.s.
  • č.účtu: SK47 0200 0000 0026 3079 9151
  • BIC: SUBASKBX
  • IČO: 36137430
  • DIČ: 2022866824
  • kód školy: 036137430

Stravné:

od 8.10.2019 č. účtu, kde sa posielajú výhradne platby za stravné: 

SK39 0200 0000 0041 9072 5456 – žiaci budú na tento účet platiť iba za stravné lístky žiakov, nie školné!

 

Kontaktné a fakturačné údaje – kurzy

tel: +421 910 592 969

mail: projekty@soaza.sk

Pro scholaris: Matičné námestie 2847/3A, 022 01 Čadca

IČO: 42224187
DIČ: 2023655854
IBAN: SK44 8370 0000 0062 1104 8829

šk. rok 2022/2023