Vitajte v ProScholaris

Milí zákonní zástupcovia,

v dňoch 20. 05. (pondelok) a 22. 05. (streda) sa v priestoroch knižnice (budova Inšpektorátu práce Žilina) uskutoční zápis na štúdium v čase od 8:30 h do 17.00 h.

Pri administrácii zápisu budete potrebovať:

  1. občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  2. číslo účtu zákonného zástupcu,
  3. 100 € na zaplatenie zápisného poplatku, resp. potvrdenie o úhrade zápisného poplatku bankovým prevodom,
  4. potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium podpísané oboma zákonnými zástupcami,
  5. informácie o záujme dieťaťa (Nemecký jazyk alebo Španielsky jazyk, Etická výchova alebo Náboženská výchova).

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte vedúcu prijímacej komisie Mgr. Ivanu Kormancovú Kopáskovú, PhD. na telefónnom čísle: 0911 564 185