Vitajte v ProScholaris

na základe dnešného rokovania vedenia školy so zriaďovateľom, rokovania pedagogickej rady a na základe komunikácie so žiakmi a rodičmi 4. ročníka, ako aj po zvážení technických možností prípravy testovania žiakov a zamestnancov, ďalej s ohľadom na fakt, že od 15. 2. 2021 začínajú jarné prázdniny Vám oznamujem, že

nasledujúci týždeň od 8. do 13. 2. 2021 celá škola (vrátane 4. ročníka) pokračuje v dištančnom vzdelávaní a vyučovanie prezenčnou formou sa pre žiakov 4. ročníka začne až po jarných prázdninách – v pondelok 22. 2. 2021. Ostatné ročníky predbežne pokračujú v dištančnej forme aj po tomto termíne.

Zároveň sa vedenie školy pokúsi po tretí raz vybaviť termín na pretestovanie žiakov 4. ročníka a zamestnancov v priestoroch školy tak, aby boli otestovaní počas víkendu 20. – 21. 2. 2021 pred začiatkom vyučovania po jarných prázdninách, ktoré predpokladáme v pondelok 22. 2. 2021. Ak sa to nepodarí, škola to neodkladne oznámi cez EduPage a žiaci 4. ročníka a učitelia sa dajú pretestovať individuálne na dostupných MOM.

Prípadné otázky a nejasnosti rád ozrejmím na tel. čísle 0902 930 201.