Vitajte v ProScholaris

nadviazanie spolupráce s portálom Profesia. sk,počas týždňa  od 22. 03. 2021 do 26. 03. 2021 sa študenti  III. ročníka zúčastnili  online webinárov,téma webinára: „Uplatnenie sa na trhu práce“,stretnutie viedla pani Kaňuchová, PR manager, Profesia.sk,aktuálne informácie o trhu práce z prvej ruky,dôležitosť vzdelania pre uplatnenie sa na trhu práce, poskytnuté individuálne konzultácie pre žiakov.
online webinár pre žiakov  IV. ročníka, finanční konzultanti spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa sprostredkovali množstvo cenných rád a informácií, téma webinára: „Význam poistenia pre dnešnú dobu“, dôležitosť poistenia pre jednotlivca a celú spoločnosť, ochrana pred neočakávanými udalosťami seba, svojej rodiny a spoločnosti.
online webinár realizovaný cez Národnú banku Slovenska – program 5peňazí,realizácia dňa 29. 04. 2021 pre žiakov III. ročníka, odbor MRCR, cieľ webinára: preventívne vplývať na finančných spotrebiteľov a pomáhať im robiť správne rozhodnutia o svojich financiách, forma realizácie cez workshopy a aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov.