Vitajte v ProScholaris

Splav 2021

proscholaris proscholaris | 21. mája 2021

Vážení rodičia,

Dovoľujeme si  Vám oznámiť, že výcvikový kurz  Splavovanie Oravy a Váhu pre študentov 2. ročníka SSOŠ Pro scholaris sa uskutoční v termíne 24.5.2021 – 26.5.2021 na riekach Orava a Váh. Kurz sa bude konať formou dennej dochádzky. Preprava bude zabezpečená autami.   

Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:

1. Miesto a  hodina zrazu: Žilina autobusová stanica 9:00     pondelok  24.5. 2021

      Miesto a hodina návratu: Žilina autobusová stanica v popoludňajších hodinách

2.    Kontakt: Mgr. Mýtny (vedúci VK) – mobil : 0903 681 857

                                                                                                                      Na začiatku každý účastník dostane vestu, prilbu a pádlo, potom všetci absolvujú krátky nácvik a rozdelenie posádok do člnov. V každom člne s posádkou je vždy jeden inštruktor, ktorý vysvetlí všetko potrebné. Obtiažnosť splavov je WW 1 – WW 2. Určite sa treba dobre obliecť. Plavky ak bude slnečno, ak bude škaredšie, treba viacvrstvové oblečenie. Ďalej si treba zobrať pitie a niečo malé na prehryznutie (fit tyčinky, čokoláda …..). Brať do člna batohy alebo obedy nie je možné. Všetky nutné veci do cieľovej stanice prepraví  transportér. Celú dobu s nami pôjde sprievodné vozidlo. Chodíme aj za horšieho počasia. Potrebný materiál : člny, vesty, pádla, prilby, pumpy, inštruktorov a pomocný personál  zabezpečuje organizátor.

3. Je nariadený prísny zákaz požívania alkoholických nápojov, cigariet a omamných látok!!! Pri porušení zákazu bude žiak
z výcvikového kurzu okamžite vylúčený (rodičia budú ihneď telefonicky kontaktovaní) a taktiež mu bude udelená znížená známka zo správania.

4.  Kurz je pre študentov CR v plnom rozsahu hradený školou.

     Vážení rodičia, ak ešte potrebujete nejaké informácie o VK, pokojne sa so svojimi otázkami obráťte na nás (Mgr. Mýtny Juraj), sme Vám k dispozícií.

S pozdravom

SSOŠ Pro scholaris

Hlavná 2, 010 09 Žilina