Vitajte v ProScholaris

Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020 sa uskutoční 30. 6. 2020 o 9:00 v triedach.