Vitajte v ProScholaris

Vážení rodičia, žiaci,

obedy v školskej výdajnej jedálni sa budú vydávať od 08. 09. 2022. Cena stravného lístka je 1,81 €.
Stravu prosíme uhradiť na číslo účtu: SK39 0200 0000 0041 9072 5456. Do poznámky uvádzajte meno, priezvisko a triedu žiaka.

Zajtra si už žiaci môžu vyzdvihnúť lístky u p. Jančíkovej a následne si opečiatkovať lístok na štvrtok. Je potrebné predložiť doklad o úhrade stravných lístkov.