Vitajte v ProScholaris

Bezplatný a dobrovoľný prípravný kurz na prijímacie skúšky bude prebiehať PREZENČNE v dňoch

12. 4., 13. 4., 20. 4. a 21. 4. vždy od 15.00 h do 16.30 h v budove školy na 4. poschodí.

Za absolvovanie celého prípravného kurzu získava uchádzač ďalších 8 bodov v prijímacom konaní.