Vitajte v ProScholaris

INFO O ODBORE

„Ak žiak dostane k dispozícii vlastný notebook s kompletným softvérom, nepotrebuje žiadnu špeciálnu odbornú učebňu. Navyše v kombinácii s moderným e-learningovým prostredím, interaktívnou tabuľou a wifi pripojením v každej triede sa môže naozaj realizovať vyučovanie hodné 21. storočia.“ Ing. Anna Šarlinová, vedúca PK odborných predmetov

NAUČÍŠ SA

Ako založiť, viesť a riadiť firmu

Ako komunikovať s úradmi a poisťovňami

Ako využívať bankové produkty

Učtovať v ekonomickom softvéri

ZÍSKAŠ

Certifikát firmy KROS

Štátnicu zo strojopisu

Notebook

Ekonomický softvér

9-11 hodín ANJ týždenne

Bankovníctvo s lektorom z banky

CENA

PRIEMER ZNÁMOK MESAČNÝ POPLATOK*
1,00 0 €
do 1,50 33 €
do 2,00 44 €
nad 2,00 66 €

* Výška školného závisí od prospechu za posledný polrok. Princíp výpočtu školného je zmluvne garantovaný počas celého štúdia a nesmie sa meniť!

Hlavní partneri odboru štúdia