Vitajte v ProScholaris

Informácie o ďalšom postupe po vykonaní prijímacích skúšok Úspešní uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a zároveň sa umiestnili v poradí do počtu stanoveného škole zo strany VÚC Žilina, si prostredníctvom svojich zákonných zástupcov prevezmú Rozhodnutie o prijatí o s o b n e v dňoch 17. mája (pondelok) a 18. mája (utorok) 2021 v čase od 8.30 h do 17.00 […]

Milí študenti, to na čo sme tak dlho čakali, je nakoniec tu. Veľmi sa tešíme sa, že od budúceho utorka sa konečne opäť stretneme v škole. Pondelok (10. 5.) – v škole prebiehajú prijímacie skúšky:  1. – 4. ročník sa učia dištančne Utorok – piatok: 1. – 3. ročník sa učia prezenčne, 4. ročník dištančne […]

Vážení rodičia uchádzača o štúdium, dovoľujeme si Vás zdvorilo upozorniť na podmienky pre konanie prijímacích skúšok, ktoré sú nariadené Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Riaditeľ strednej školy zároveň primerane upraví proces prijímacieho konania vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie tak, aby boli dodržané nasledovné podmienky v súlade s platnými vyhláškami […]

Milí záujemcovia o štúdium na našej škole, pozývame vás na bezplatný prípravný online kurz, ktorý sa uskutoční v termínoch 21. 4. 2021, 22. 4. 2021 a 28. 4. 2021, 29. 2021, vždy v čase od 15:00 do 16:30. Podrobné informácie vám boli zaslané mailom. Tešíme sa na naše stretnutie.

Maturita

proscholaris proscholaris | 22. marca 2021

oznamujeme Vám, že dnes bolo na webovom sídle MŠVVaŠ SR zverejnené Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 č. 2021/11902:1-A1810 z 22. 03.2021 (https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf ).

Kritéria prijatia na štúdium 2021/2022

proscholaris proscholaris | 25. januára 2021

Čítať

2 % z daní

proscholaris proscholaris | 5. januára 2021

Dovoľujeme si poprosiť zamestnancov, žiakov, rodičov a sympatizantov našej školy o poukázanie 2 % dane za rok 2020 pre rozvoj školy prostredníctvom Občianskeho združenia Maják pri SSOŠ Pro scholaris, registrovaného na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-37561-2. Číslo bankového účtu OZ Maják pri SSOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina -Bytčica, IČO: 42217806: SK53 […]

Čítať

DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE POKRAČUJE

proscholaris proscholaris | 7. decembra 2020

Pro scholalis, o. z., zriaďovateľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris, po vzájomnej dohode s vedením školy, po konzultácii so zástupcami odboru školstva ŽSK a po posúdení podmienok návratu do školských lavíc uvedených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva č. 32/2020 zo dňa 4. 12. 2020 (https://www.minedu.sk/data/att/18095.pdf)  s poľutovaním oznamuje, že škola v súčasnosti nemá vytvorené reálne podmienky na znovuotvorenie prezenčného vyučovania podľa […]

Čítať

Olympiáda ANJ

proscholaris proscholaris | 3. decembra 2020

Milí priatelia, radi by sme Vám sprostredkovali výsledky školského kola Olympiády z anglického jazyka, ktorá sa aj napriek súčasnej situácii uskutočnila online formou. Medzi najúspešnejších študentov v písomnej aj ústnej časti patria: Gérecová Lenka 4.AC – 1.miesto, Alexander Bučo 1.IC – 2.miesto a Michal Šubert 3.AC – 3.miesto. Srdečne gratulujeme.

Čítať

https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte

Čítať

Školský poriadok 2020/2021

proscholaris proscholaris | 28. augusta 2020

Čítať

CERTIFIKÁT ANIMÁTORA VOĽNÉHO ČASU

proscholaris proscholaris | 28. júna 2020

NOVINKA!Študuj cestovný ruch u nás, absolvuj školenie a prax v CK Wachuba, ktorá je náš dlhoročný partner a získaj CERTIFIKÁT ANIMÁTORA VOĽNÉHO ČASU.

Čítať

Inkluzívny tím

proscholaris proscholaris | 2. apríla 2020

Bc. Andrea Ondrušková ondruskovaandrea@gmail.com pedagogický asistent   0944827865 Mgr. Anna Paukovčeková annaajaniglosova@gmail.com pedagogický asistent   0917496151 Šutiaková Ivana ivusosuti@gmail.com asistent učiteľa   0907843147 Mgr. Horváthová Monika horvathova007@gmail.com výchovný poradca a koordinátor prevencie 0905126806

Čítať

Lyžiarsky kurz v skratke (video) directed by Alex Troják

proscholaris proscholaris | 13. februára 2020

Čítať

Prednáška Finančná a spotrebiteľská gramotnosť

proscholaris proscholaris | 1. februára 2020

Vyučujúce odborných predmetov a žiaci IV. ročníka odboru Obchodná akadémia a Manažment regionálneho cestovného ruchu sa dňa 30. januára 2020 zúčastnili výberových prednášok realizovaných Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Žilina a Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v rámci projektu EUFin Erazmus+ KA2 „Inovačné integrované nástroje vzdelávania finančnej gramotnosti v Európe“. Hurtajová Adriana sa v súťaži umiestnila […]

Čítať

Mikulášska kvapka krvi

proscholaris proscholaris | 6. decembra 2019

Dňa 05. 12. 2019 sa na našej škole uskutočnila akcia s názvom Mikulášska kvapka krvi. Zúčastnilo sa 21 darcov, menovite: Adriána Hurtajová, Sarah Bohdalová, Lenka Dupkalová, Denisa Divišová, Lenka Gérecová, Ivana Šutiaková,  Klaudia Trnovcová, Stanislava Jakubčíková, Natália Kubalová, Aneta Pastorková, Adriana Mudráková, Nina Lulková, Anita Zavadzanová, Barbora Veverčíková, Janka Lamlechová, Martina Palková, Tatiana Kadašiová, Daniel Ftorek, […]

Čítať

Imatrikulačný ples

proscholaris proscholaris | 31. októbra 2019

Čítať

MSI PRESTIGE ROADSHOW

proscholaris proscholaris | 4. októbra 2019

Na Pro scholaris zavítala MSI Prestige roadshow. Študenti si v rámci podujatia mohli vyskúšať najnovšie produkty značky MSI a zasúťažiť o rôzne ceny.

Čítať

Erasmus + v Bratislave

proscholaris proscholaris | 3. októbra 2019

2. októbra 2019 sa pán riaditeľ, Mgr. Tomáš Milata a koordinátor projektu WISH, Mgr. Matúš Dobeš, zúčastnili výnimočnej udalosti Erasmus+ v Bratislave, aby účastníkom kontaktného seminára z 20 európskych krajín prezentovali výsledky projektových aktivít a ukážky dobrej praxe ako jediná stredná škola z celého Slovenska!

Čítať

Futurikon

proscholaris proscholaris | 16. septembra 2019

Naší študenti odboru ISS za spoznávaním nových možností v oblasti vedy a techniky na Žilinskej univerzite, kde si ich zároveň mohli vyskúšať a otestovať na vlastnom reálnom i virtuálnom svete.

Čítať

Celý článok nájdete tu

Čítať

Rodáčka zo Žiliny Martina Zvolenská aktuálne študuje na Hult International Business School v San Franciscu, ktorá patrí medzi popredné školy v business odbore na svete. V marci spolu s ďalšími piatimi kolegami z rôznych kútov sveta úspešne absolvovala regionálne kolo súťaže Hult Prize, ceny za sociálne podnikanie. Celý článok nájdete kliknutím na tento odkaz

Čítať

Speaker’s Corner 2019

proscholaris proscholaris | 8. februára 2019

Naša študentka Janka Meszárosová, z 1. ročníka (I. AC) sa prebojovala do finále celoslovenskej sútaže v rečníckom prejave v anglickom jazyku Speaker’s Corner 2019 a získala nádherné 1. miesto v karegorii Juniors. Gratulujeme!👍😍😁🥇

Čítať

Rozhovor riaditeľa našej školy pre TASR

proscholaris proscholaris | 10. septembra 2018

Žilina 10. septembra (TASR) – História Súkromnej strednej odbornej školy (SOŠ) Pro scholaris v Žiline siaha do roku 1996, kedy začala vyučovať malé a stredné podnikanie a cestovný ruch v rámci pomaturitného štúdia. Podľa riaditeľa najstaršej súkromnej strednej školy v Žiline Tomáša Milatu bolo impulzom jej vzniku prázdne miesto na trhu so vzdelávaním v súvislosti s prípravou budúcich súkromných podnikateľov. Celý rozhovor […]

Čítať

Pro scholaris privítala pani predsedníčku ŽSK

proscholaris proscholaris | 5. júna 2018

V utorok 5. 6. 2018 sa na pôde Súkromnej SOŠ Pro scholaris uskutočnila beseda s pani predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erikou Jurinovou. V prvej časti besedy sme pani predsedníčke ŽSK predstavili školu, jej študijné programy, európske projekty Erasmus +, do ktorých sa Pro scholaris úspešne zapája už niekoľko rokov a tiež rôznorodé mimoškolské aktivity. […]

Čítať

Learn2code spovedali riaditeľa

proscholaris proscholaris | 5. decembra 2017

Celý rozhovor s riaditeľom na blogu learn2code si môžete prečítať v tejto časti

Čítať