Vitajte v ProScholaris

Vážení rodičia, Dovoľujeme si  Vám oznámiť, že výcvikový kurz  Splavovanie Oravy a Váhu pre študentov 2. ročníka SSOŠ Pro scholaris sa uskutoční v termíne 30.5.2022 – 1.6.2022 na riekach Orava a Váh. Kurz sa bude konať formou dennej dochádzky. Preprava bude zabezpečená autami.    Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie: 1. Miesto a  hodina […]

Riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica v súlade s § 66 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na obsadenie nenaplnených miest v študijných odboroch: 6317 M […]

e-FLIP

proscholaris proscholaris | 26. apríla 2022

Pre viac info klikni sem

Bezplatný a dobrovoľný prípravný kurz na prijímacie skúšky bude prebiehať PREZENČNE v dňoch 12. 4., 13. 4., 20. 4. a 21. 4. vždy od 15.00 h do 16.30 h v budove školy na 4. poschodí. Za absolvovanie celého prípravného kurzu získava uchádzač ďalších 8 bodov v prijímacom konaní.

Účelové cvičenie

proscholaris proscholaris | 7. marca 2022

Dňa 15.03.2022 (v utorok) sa uskutoční pre žiakov 1. až 3. ročníka účelové cvičenie. Stretnutie žiakov a vyučujúcich bude: o 8.30 hod pred hlavnou železničnou stanicou v Žiline. Je potrebné prísť v športovom oblečení, ako aj vo vhodnej nepremokavej športovej obuvi vhodnej aj do blata pre vykonávanie športových aktivít a turistiky. Z dôvodu možnej zmeny počasia- chlad, dážď, vietor a iné, […]

Čítať

Deň otvorených dverí – štvrtok 3.2.2022 od 9:00 do 17:00h.

proscholaris proscholaris | 31. januára 2022

Zoznámte sa s učiteľmi, žiakmi a študijnými odbormi, vyskúšajte si tvorivé vyučovanie, prijímačkové testy, programovanie Lego robota a mnoho ďalších zaujímavých aktivít.DOD sa koná v režime OTP – zaočkovaný alebo prekonaný, alebo s AG testom nie starším ako 48h (môže byť aj samotest).Tešíme sa na vás!

Čítať

Výročné správy

proscholaris proscholaris | 30. januára 2022

Čítať

Kritériá prijatia 2022/2023

proscholaris proscholaris |

Čítať

2 % z daní

proscholaris proscholaris | 22. januára 2022

Dovoľujeme si poprosiť zamestnancov, žiakov, rodičov a sympatizantov našej školy o poukázanie 2 % dane za rok 2021 pre rozvoj školy prostredníctvom Občianskeho združenia Maják pri SSOŠ Pro scholaris, registrovaného na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-37561-2. Číslo bankového účtu OZ Maják pri SSOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina -Bytčica, IČO: 42217806: SK53 […]

Čítať

PROJEKT MPC – INKLÚZIA

proscholaris proscholaris | 21. januára 2022

Čítať

Školský poriadok

proscholaris proscholaris | 12. januára 2022

Čítať

Školský semafor

proscholaris proscholaris | 26. novembra 2021

Vážení rodičia, učitelia, žiaci, radi by sme Vám dali do pozornosti, že dňa 26. 11. 2021 (piatok) bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Aktualizovanú […]

Čítať

Uplatnenie na trhu práce

proscholaris proscholaris | 19. novembra 2021

Dňa 18. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnil online webinár pre študentov III. ročníka na tému: „Uplatnenie na trhu práce“. Cenné rady študentom poskytla pani Kaňuchová Zuzana, HR manager zo spoločnosti Profesia, s. r. o. Zároveň by sme sa jej chceli touto cestou poďakovať za čas a cenné rady, ktoré určite využijeme pri hľadaní našej […]

Čítať

Školská knižnica

proscholaris proscholaris | 14. októbra 2021

Naša školská knižnica využíva nový informačný systém Biblib. Pre vyhľadanie kníh z našej školskej knižnice použite tento link: https://scholaris.biblib.sk/

Čítať

Slávnostné otvorenie školského roka o 8:30 2. 9. 2021

proscholaris proscholaris | 31. augusta 2021

Čítať

Vážení rodičia, milí žiaci,

proscholaris proscholaris | 26. augusta 2021

na webstránke školy a v prílohe tejto správy nájdete zverejnené potrebné informácie ohľadom COVID-19 semaforu pre stredné školy stanovujúce podmienky nástupu do školy a to dňa 02.09.2021. Sú to nariadenia a odporúčania ministerstva školstva.

Čítať

Oznam

proscholaris proscholaris | 23. augusta 2021

Vydávanie potvrdení o návšteve školy Vážení rodičia, milí žiaci, úradné hodiny pre vydávanie potvrdení o návšteve školy pre účely MHD, vlakovej dopravy a pod. sú nasledovné: PONDELOK-PIATOK (23.-27.8.2021) od 9:00 do 12:00 v kancelárii Inkluzívneho tímu v budove SSOŠ Pro scholaris, 4. posch., prvé dvere vpravo.

Čítať

Usilovne sme pracovali aj počas dištančného vzdelávania

proscholaris proscholaris | 23. júna 2021

nadviazanie spolupráce s portálom Profesia. sk,počas týždňa  od 22. 03. 2021 do 26. 03. 2021 sa študenti  III. ročníka zúčastnili  online webinárov,téma webinára: „Uplatnenie sa na trhu práce“,stretnutie viedla pani Kaňuchová, PR manager, Profesia.sk,aktuálne informácie o trhu práce z prvej ruky,dôležitosť vzdelania pre uplatnenie sa na trhu práce, poskytnuté individuálne konzultácie pre žiakov. online webinár pre žiakov  IV. […]

Čítať

Výsledky prijímacích skúšok a poradie uchádzačov

proscholaris proscholaris | 22. júna 2021

Informácie o ďalšom postupe po vykonaní prijímacích skúšok Úspešní uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a zároveň sa umiestnili v poradí do počtu stanoveného škole zo strany VÚC Žilina, si prostredníctvom svojich zákonných zástupcov prevezmú Rozhodnutie o prijatí o s o b n e dňa 23. júna (streda) o 14.30 h.v budove školy na Hlavnej 2 v Žiline-Bytčici (vchod od zadnej časti budovy, […]

Čítať

Kritéria prijatia na štúdium 2021/2022

proscholaris proscholaris | 25. januára 2021

Čítať

DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE POKRAČUJE

proscholaris proscholaris | 7. decembra 2020

Pro scholalis, o. z., zriaďovateľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris, po vzájomnej dohode s vedením školy, po konzultácii so zástupcami odboru školstva ŽSK a po posúdení podmienok návratu do školských lavíc uvedených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva č. 32/2020 zo dňa 4. 12. 2020 (https://www.minedu.sk/data/att/18095.pdf)  s poľutovaním oznamuje, že škola v súčasnosti nemá vytvorené reálne podmienky na znovuotvorenie prezenčného vyučovania podľa […]

Čítať

Olympiáda ANJ

proscholaris proscholaris | 3. decembra 2020

Milí priatelia, radi by sme Vám sprostredkovali výsledky školského kola Olympiády z anglického jazyka, ktorá sa aj napriek súčasnej situácii uskutočnila online formou. Medzi najúspešnejších študentov v písomnej aj ústnej časti patria: Gérecová Lenka 4.AC – 1.miesto, Alexander Bučo 1.IC – 2.miesto a Michal Šubert 3.AC – 3.miesto. Srdečne gratulujeme.

Čítať

https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte

Čítať

Školský poriadok 2020/2021

proscholaris proscholaris | 28. augusta 2020

Čítať

CERTIFIKÁT ANIMÁTORA VOĽNÉHO ČASU

proscholaris proscholaris | 28. júna 2020

NOVINKA!Študuj cestovný ruch u nás, absolvuj školenie a prax v CK Wachuba, ktorá je náš dlhoročný partner a získaj CERTIFIKÁT ANIMÁTORA VOĽNÉHO ČASU.

Čítať

Inkluzívny tím

proscholaris proscholaris | 2. apríla 2020

Bc. Andrea Ondrušková ondruskovaandrea@gmail.com pedagogický asistent   0944827865 Mgr. Anna Paukovčeková annaajaniglosova@gmail.com pedagogický asistent   0917496151 Šutiaková Ivana ivusosuti@gmail.com asistent učiteľa   0907843147 Mgr. Horváthová Monika horvathova007@gmail.com výchovný poradca a koordinátor prevencie 0905126806

Čítať

Lyžiarsky kurz v skratke (video) directed by Alex Troják

proscholaris proscholaris | 13. februára 2020

Čítať

Prednáška Finančná a spotrebiteľská gramotnosť

proscholaris proscholaris | 1. februára 2020

Vyučujúce odborných predmetov a žiaci IV. ročníka odboru Obchodná akadémia a Manažment regionálneho cestovného ruchu sa dňa 30. januára 2020 zúčastnili výberových prednášok realizovaných Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Žilina a Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v rámci projektu EUFin Erazmus+ KA2 „Inovačné integrované nástroje vzdelávania finančnej gramotnosti v Európe“. Hurtajová Adriana sa v súťaži umiestnila […]

Čítať

Mikulášska kvapka krvi

proscholaris proscholaris | 6. decembra 2019

Dňa 05. 12. 2019 sa na našej škole uskutočnila akcia s názvom Mikulášska kvapka krvi. Zúčastnilo sa 21 darcov, menovite: Adriána Hurtajová, Sarah Bohdalová, Lenka Dupkalová, Denisa Divišová, Lenka Gérecová, Ivana Šutiaková,  Klaudia Trnovcová, Stanislava Jakubčíková, Natália Kubalová, Aneta Pastorková, Adriana Mudráková, Nina Lulková, Anita Zavadzanová, Barbora Veverčíková, Janka Lamlechová, Martina Palková, Tatiana Kadašiová, Daniel Ftorek, […]

Čítať

Imatrikulačný ples

proscholaris proscholaris | 31. októbra 2019

Čítať

MSI PRESTIGE ROADSHOW

proscholaris proscholaris | 4. októbra 2019

Na Pro scholaris zavítala MSI Prestige roadshow. Študenti si v rámci podujatia mohli vyskúšať najnovšie produkty značky MSI a zasúťažiť o rôzne ceny.

Čítať

Erasmus + v Bratislave

proscholaris proscholaris | 3. októbra 2019

2. októbra 2019 sa pán riaditeľ, Mgr. Tomáš Milata a koordinátor projektu WISH, Mgr. Matúš Dobeš, zúčastnili výnimočnej udalosti Erasmus+ v Bratislave, aby účastníkom kontaktného seminára z 20 európskych krajín prezentovali výsledky projektových aktivít a ukážky dobrej praxe ako jediná stredná škola z celého Slovenska!

Čítať

Futurikon

proscholaris proscholaris | 16. septembra 2019

Naší študenti odboru ISS za spoznávaním nových možností v oblasti vedy a techniky na Žilinskej univerzite, kde si ich zároveň mohli vyskúšať a otestovať na vlastnom reálnom i virtuálnom svete.

Čítať

Celý článok nájdete tu

Čítať

Rodáčka zo Žiliny Martina Zvolenská aktuálne študuje na Hult International Business School v San Franciscu, ktorá patrí medzi popredné školy v business odbore na svete. V marci spolu s ďalšími piatimi kolegami z rôznych kútov sveta úspešne absolvovala regionálne kolo súťaže Hult Prize, ceny za sociálne podnikanie. Celý článok nájdete kliknutím na tento odkaz

Čítať

Speaker’s Corner 2019

proscholaris proscholaris | 8. februára 2019

Naša študentka Janka Meszárosová, z 1. ročníka (I. AC) sa prebojovala do finále celoslovenskej sútaže v rečníckom prejave v anglickom jazyku Speaker’s Corner 2019 a získala nádherné 1. miesto v karegorii Juniors. Gratulujeme!👍😍😁🥇

Čítať

Rozhovor riaditeľa našej školy pre TASR

proscholaris proscholaris | 10. septembra 2018

Žilina 10. septembra (TASR) – História Súkromnej strednej odbornej školy (SOŠ) Pro scholaris v Žiline siaha do roku 1996, kedy začala vyučovať malé a stredné podnikanie a cestovný ruch v rámci pomaturitného štúdia. Podľa riaditeľa najstaršej súkromnej strednej školy v Žiline Tomáša Milatu bolo impulzom jej vzniku prázdne miesto na trhu so vzdelávaním v súvislosti s prípravou budúcich súkromných podnikateľov. Celý rozhovor […]

Čítať

Pro scholaris privítala pani predsedníčku ŽSK

proscholaris proscholaris | 5. júna 2018

V utorok 5. 6. 2018 sa na pôde Súkromnej SOŠ Pro scholaris uskutočnila beseda s pani predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erikou Jurinovou. V prvej časti besedy sme pani predsedníčke ŽSK predstavili školu, jej študijné programy, európske projekty Erasmus +, do ktorých sa Pro scholaris úspešne zapája už niekoľko rokov a tiež rôznorodé mimoškolské aktivity. […]

Čítať

Learn2code spovedali riaditeľa

proscholaris proscholaris | 5. decembra 2017

Celý rozhovor s riaditeľom na blogu learn2code si môžete prečítať v tejto časti

Čítať