Vitajte v ProScholaris

Maturita

proscholaris proscholaris | 22. marca 2021

oznamujeme Vám, že dnes bolo na webovom sídle MŠVVaŠ SR zverejnené Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 č. 2021/11902:1-A1810 z 22. 03.2021 (https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf ).