Vitajte v ProScholaris

Vážení rodičia,dovoľujeme si Vám oznámiť, že Lyžiarsky výcvikový kurz (LVK) pre študentov 1. AO  SSOŠ Pro scholaris sa uskutoční v termíne od 19.1.2020 do 24.1.2020 v penzióne Piero v obci Ždiar. Výcvik bude prebiehať v lyžiarskom stredisku Strednica. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:

1.  Miesto a hodina zrazu: Žilina Bytčica – škola – 19.1. 2020 o 15:00

      Miesto a hodina návratu: Žilina Bytčica- škola – 24.1. 2020 o 17:00

 2.   Kontakt:

                    Mgr. Milata (riaditeľ SSOŠ) – 0902 930 201

                       Mgr. Mýtny (vedúci LVK) – 0903 681 857

3. Je nariadený prísny zákaz požívania alkoholických nápojov, cigariet a omamných látok !!! Pri porušení zákazu bude žiak 

z LVK okamžite vylúčený (rodičia budú ihneď telefonicky kontaktovaní) a taktiež mu bude udelená znížená známka zo správania.

 4. Každý účastník kurzu musí mať ochrannú prilbu a lyžiarske okuliare. Študenti, ktorí sa zúčastnia snoubordingového výcviku aj rukavice s výstužou zápästia a chránič chrbtice.  

5. V mieste ubytovania je možnosť požičania výstroje na vlastné náklady.

     Vážení rodičia, ak ešte potrebujete nejaké informácie o LVK, pokojne sa so svojimi otázkami obráťte na nás (Mgr. Milata, Mgr.Mýtny), sme Vám k dispozícií.

 S pozdravom

SSOŠ Pro scholaris

                                     Hlavná 2, 010 09 Žilina Bytčica