Vitajte v ProScholaris

INFO O ODBORE

„Takto spracovaný IT odbor je absolútnou novinkou. Jednak sa konečne zameriava prioritne na softvér a jednak vďaka výnimočnej spolupráci školy so špičkovou firmou Learn2code, ktorá je lídrom v IT vzdelávaní na Slovensku, so Žilinskou univerzitou a IT firmami v regióne, je tu záruka nielen stálej aktuálnosti obsahu učiva, ale aj skvelej uplatniteľnosti na trhu práce.“

Mgr. Matúš Dobeš, manažér projektov a IT

NAUČÍŠ SA

Programovať mobilné aplikácie

Programovať web-stránky

Spracúvať audio a video záznamy

Tvoriť elektronické databázy a e-shop

Obsluhovať knižničné a informačné systémy

Základy elektronického marketingu

ZÍSKAŠ

Certifikát firmy LEARN2CODE

Notebook

Najmodernejšie e-learningové prostredie

Školské IT laboratórium

Prax v IT firmách na Slovensku a v EÚ

Dobre ohodnotenú prácu

CENA

PRIEMER ZNÁMOK MESAČNÝ POPLATOK*
1,00 0 €
do 1,50 33 €
do 2,00 44 €
nad 2,00 66 €

* Výška školného závisí od prospechu za posledný polrok. Princíp výpočtu školného je zmluvne garantovaný počas celého štúdia a nesmie sa meniť!

Hlavní partneri odboru štúdia