Vitajte v ProScholaris

Vážení rodičia, milí študenti, od zajtra (5.9.2023) je možné objednávať si v školskej jedálni obedy na ďalšie pracovné dni. Najbližšie obedy sa budú vydávať už v stredu, 6.9.2023. Podmienkou je vyplnenie, podpísanie a odovzdanie Prihlášky stravníka do rúk svojej triednej pani učiteľke. Obedy sa uhrádzajú bankovým prevodom len na tento účet školy: SK39 0200 0000 0041 9072 5456

Cena obeda je 2,50 €. Žiaci si musia svoj lístok podpísať pri objednaní.

Vedenie školy