Vitajte v ProScholaris

Hľadáme učiteľa Informatiky. Bude vyučovať informatické predmety v triedach so zameraním na informatiku a programovanie. Medzi benefity školy patrí príjemný a priateľský kolektív, možnosť pracovať s nadanými žiakmi, progresívne vedenie školy, notebook pre učiteľa a finančná participácia školy na profesionálnom raste učiteľa. Učiteľ informatiky získa bezplatný prístup na všetky on-line kurzy spoločnosti Learn2Code, ktorá participuje na vzdelávacom obsahu vyučovanom v našej škole. Preferujeme zamestnanie na 100% úväzok, ale po vzájomnej dohode je možné aj zamestnanie na čiastočný úväzok. Považujeme za prínosné, ak učiteľ súčasne pracuje aj v oblasti IT v praxi, pretože to predpokladá znalosť aktuálnych trendov v dynamicky sa meniacom IT segmente. Profesijný životopis a žiadosť o zamestnanie zasielajte mailom na adresu riaditel@soaza.sk. Po posúdení písomných podkladov pozveme vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

https://www.edujobs.sk/praca/21450