Vitajte v ProScholaris

Vážení rodičia, milí študenti,

maturitné skúšky (EČ a PFIČ MS2023) prebiehajú v dňoch 14.-16.3.2023 a preto v prílohe nájdete rozpis školských udalostí na tieto dni. Podrobnejšioe informácie nájdete v nastavených udalostiach pre jednotlivé triedy v EduPage (dozorkonajúci pedagógovia a pod.).

Ďakujeme za pochopenie.