Vitajte v ProScholaris

Pro scholalis, o. z., zriaďovateľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris, po vzájomnej dohode s vedením školy, po konzultácii so zástupcami odboru školstva ŽSK a po posúdení podmienok návratu do školských lavíc uvedených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva č. 32/2020 zo dňa 4. 12. 2020 (https://www.minedu.sk/data/att/18095.pdf)  s poľutovaním oznamuje, že

škola v súčasnosti nemá vytvorené reálne podmienky na znovuotvorenie prezenčného vyučovania podľa dikcie vyššie uvedenej vyhlášky.

Najmä nie je zrejmé kto, kedy, akým spôsobom a z akých finančných prostriedkov zabezpečí pretestovanie žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov.

Vzhľadom na fakt, že do vianočných prázdnin ostávajú len 2 týždne, a aj v prípade bezproblémovej a logisticky dobre zvládnutej organizácie pretestovania v zmysle platnej vyhlášky by celý proces trval najmenej 5 – 7 dní, nevidíme otvorenie školy ešte pred vianočnými prázdninami ako zmysluplné a efektívne, a preto zotrvávame v doterajšom dištančnom vzdelávaní.

Je nám to úprimne ľúto a dúfame, že sa v triedach stretneme čo najskôr v novom roku.  

Mgr. Tomáš Milata