Vitajte v ProScholaris

INFO O KURZE

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Absolvent vzdelávacieho programu má po ukončení kurzu vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania nôh klasickou pedikúrou, pomocou prístroja na suchú pedikúru, vedomosti o kožných chorobách a chorobách nechtov, ortopedických ochoreniach nôh, zručnosti pri modelovaní gélových nechtov na nohách. Absolvent vzdelávacieho programu je schopný vykonávať túto profesiu a môže túto službu ponúkať v rámci živnosti alebo sa zamestnať v salóne.

Cieľom vzdelávania je odborne vyškoliť záujemcov o prácu pedikéra/pedikérky tak, aby nadobudli teoretické a praktické zručnosti pre úspešný výkon tohto povolania

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon pedikérskych služieb.

Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Obsahová náplň

Absolvent vzdelávacieho programu má po ukončení kurzu vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania nôh klasickou pedikúrou, pomocou prístroja na suchú pedikúru, vedomosti o kožných chorobách a chorobách nechtov, ortopedických ochoreniach nôh, zručnosti pri modelovaní gélových nechtov na nohách. Dokáže klientovi poradiť v oblasti starostlivosti o nohy. Má vedomosti o hygiene a kožných chorobách a vie zaistiť bezpečnosť pri práci. Ovláda základné ekonomické pojmy a súvislosti ekonomických javov, pozná právne formy podnikania a základné ustanovenia z oblasti pracovného práva. Absolvent vzdelávacieho programu je schopný vykonávať túto profesiu a môže túto službu ponúkať v rámci živnosti alebo sa zamestnať v salóne.

Spôsob ukončenia kurzu – písomná a praktická časť záverečnej skúšky
Získanie osvedčenia s celoštátnou pôsobnosťou

Počas praxe:

Začiatok praxe začína skúšaním si prebraného učiva vzájomne t.j. sami na sebe. Následne podľa pokynov lektoriek si každý účastník zabezpečí svojich modelov samostatne.