Vitajte v ProScholaris

INFO O KURZE

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Modul 1 – Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – 120 hod. Modul 2 – Nechtová modelácia UV gélom – 82 hod. Modul 3 – Nechtová modelácia akrylom – 82 hod.

Jednotlivé moduly je možné absolvovať nezávisle od seba, po ukončení ktorých získate osvedčenie o absolvovaní konkrétneho modulu vzdelávacieho programu Manikér – manikérka s celoštátnou pôsobnosťou. Pre získanie úplnej kvalifikácie a pre otvorenie živnosti v oblasti manikérskych služieb je potrebné absolvovanie všetkých troch modulov

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon manikérskych služieb.

Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie

Obsahová náplň

Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty:

 • Základné pojmy manikúry
 • Hygiena a epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, nechtov
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Ochorenia kĺbov ruky
 • Manikérske nástroje a pomôcky, manipulácia s nástrojmi, prípravky
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Postup v prípade poranenia v manikúre
 • Pracovné postupy v manikúre
 • Technologický postup pri depilácií a epilácií
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu – lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci

Nechtová modelácia UV gélom:

 • Hygiena a epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, nechtov
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Manikúra pred nanášaním gélu, úprava nechtov
 • Gélová technika
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu – lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ošetrenie nechtov a okolia nechtov po modelovaní gélových nechtov
 • Doplňovanie a oprava gélových nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci
 • Pomôcky pri manikúre, pomôcky pri modelovaní nechtov, dezinfekcia nástrojov, prípravky

Nechtová modelácia akrylom:

 • Hygiena a epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, nechtov
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Pomôcky pri manikúre, pomôcky pri modelovaní nechtov, dezinfekcia nástrojov, prípravky
 • Manikúra pred nanášaním akrylu, úprava nechtov
 • Akrylová technika
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu – lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ošetrenie nechtov a okolia nechtov po modelovaní akrylových nechtov
 • Doplňovanie a oprava akrylových nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci
 • ukončenie kurzu – písomná a praktická časť záverečnej skúšky
 • získanie osvedčenia s celoštátnou pôsobnosťou

Spôsob ukončenia kurzu:

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania 

Na základe tohto osvedčenia môže absolvent požiadať o vykonanie Skúšky odbornej spôsobilosti na živnostenskom úrade potrebnej k založeniu živnosti. Živnostenská skúška nie je súčasťou kurzu.

Počas praxe:

Začiatok praxe začína skúšaním si prebraného učiva vzájomne t.j. sami na sebe. Následne podľa pokynov lektoriek si každý účastník zabezpečí svojich modelov samostatne.