Vitajte v ProScholaris

INFO O KURZE

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľom kurzu je aby absolvent vzdelávacieho programu samostatne zvládal všetky kadernícke úkony s využitím nových moderných trendov pri ich výkone.

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon v oblasti kaderníckych služieb.

Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Obsahová náplň

Cieľom kurzu je aby absolvent vzdelávacieho programu samostatne zvládal všetky kadernícke úkony s využitím nových moderných trendov pri ich výkone. Absolvent získa poznatky o materiáloch používaných v odbore, bude vedieť aplikovať jednotlivé materiály na vlasy a vlasovú pokožku s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti. Naučí sa charakterizovať anatómiu kože, biochemické procesy v pokožke, anatómiu vlasu, funkcie vlasu, cyklus rastu vlasov, choroby vlasov, popísať pigmentáciu vlasov, proces tvorby pigmentu. Bude vedieť poradiť a vysvetliť význam starostlivosti o vlasy, využívať pomôcky a prostriedky na umývanie a regeneráciu vlasov. Bude ovládať technologický postup pri vodovej ondulácii, ondulácii železom, strihaní, preparácii, odfarbení, farbení vlasov a aplikácii vlasových masiek. Naučí sa vytvoriť dámsky aj pánsky strih. Bude poznať pracovný postup pri zábaloch, obkladoch na vlasy, súčasnú účesovú tvorbu, spoločenské účesy, výrobu vlasových doplnkov a úpravu parochní. Naučí sa poznávať kožné choroby, ich prejavy a príčiny, pripraviť si pracovisko, používať pracovné prostriedky a zariadenia a zabezpečiť ich bežnú údržbu a zaistiť bezpečnosť pri práci. Bude ovládať základné ekonomické pojmy a súvislosti ekonomických javov, právne formy podnikania a základné ustanovenia z oblasti pracovného práva.

Spôsob ukončenia kurzu:

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania 

Na základe tohto osvedčenia môže absolvent požiadať o vykonanie Skúšky odbornej spôsobilosti na živnostenskom úrade potrebnej k založeniu živnosti. Živnostenská skúška nie je súčasťou kurzu.

Počas praxe:

Začiatok praxe začína skúšaním si prebraného učiva vzájomne t.j. sami na sebe. Následne podľa pokynov lektoriek si každý účastník zabezpečí svojich modelov samostatne.