Vitajte v ProScholaris

INFO O KURZE

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda všetky kozmetické úkony starostlivosti o pleť a ruky. Má poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie a dekoratívnej kozmetiky.

Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon v oblasti kozmetických služieb.

Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Obsahová náplň
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda všetky kozmetické úkony starostlivosti o pleť a ruky. Má poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie a dekoratívnej kozmetiky, má poznatky o materiáloch používaných v odbore, vie aplikovať jednotlivé kozmetické prípravky s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti. Dokáže klientovi odborne poradiť v starostlivosti o pleť. Pozná mechanické poškodenie pokožky, vírusové ochorenia, ekzémy, mykotické infekcie kože, benígne a malígne kožné zmeny. Ovláda skladbu kože, funkciu kože, biochemické procesy prebiehajúce v pokožke, úlohu a funkciu buniek v ľudskom organizme. Vie diagnostikovať a určiť typ pleti a ošetrenie na základe typu pleti. Ovláda pracovné úkony v kozmetických službách, ich indikácie a kontraindikácie: povrchové čistenie, hĺbkové čistenie, masáž tváre, krku, dekoltu, farbenie mihalníc, formovanie a farbenie obočia, aplikácia masiek, parafínovej masky, depilácia, líčenie, manikúra, lakovanie nechtov rúk. Vie použiť kozmetické prístroje, dodržiavať bezpečnosť a hygienu pri práci. Ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke. Má teoretické poznatky z oblasti hygieny, bezpečnosti a prvej pomoci, pozná pravidlá všeobecnej hygieny, ovláda hygienu práce, pozná hygienu prevádzkarne. Ovláda činnosti spojené s preventívnou a dekoratívnou kozmetikou. Vie si samostatne pripraviť pracovisko, používať pracovné prostriedky, zariadenia a zabezpečiť ich bežnú údržbu.

Spôsob ukončenia kurzu:

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania 

Na základe tohto osvedčenia môže absolvent požiadať o vykonanie Skúšky odbornej spôsobilosti na živnostenskom úrade potrebnej k založeniu živnosti. Živnostenská skúška nie je súčasťou kurzu.

Počas praxe:

Začiatok praxe začína skúšaním si prebraného učiva vzájomne t.j. sami na sebe. Následne podľa pokynov lektoriek si každý účastník zabezpečí svojich modelov samostatne.